geotermisk energi

Geotermisk energi är värme från jordens inre som transporteras ut till jordskorpan, och som används till uppvärmning och för att producera elektricitet. Ibland är sådan värme lättillgänglig, som i varma källor, i andra fall kommer man åt energin genom att borra sig ned i jordskorpan. Geotermisk energi skiljer sig från geoenergi, som är solenergi som lagrats på relativt grunt djup i mark eller vatten och som utvinns i form av bergvärme, jordvärme eller sjövärme. Både geotermisk energi och geoenergi är förnybara energiresurser.

Varukorg

Totalt 0