FATF

Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) är ett mellanstatligt organ som bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism, genom att fastställa standarder och utfärda rekommendationer. FATF har ett 40-tal medlemmar, däribland Sverige. FATF upprätthåller sedan 2000 en ”svart lista” över högriskländer samt en ”grå” lista över länder som inte gör tillräckligt i kampen mot ekonomisk brottslighet men som aktivt arbetar med FATF för att förbättra situationen. I februari 2024 fanns tre länder på svarta listan och 21 länder på den grå listan.

Varukorg

Totalt 0