FATF

Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) är ett mellanstatligt organ som bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism, genom att fastställa standarder och utfärda rekommendationer. FATF grundades 1989 och har ett 40-tal medlemmar, däribland Sverige. FATF upprätthåller en ”svart” lista över högriskländer samt en ”grå” lista över länder som inte gör tillräckligt i kampen mot ekonomisk brottslighet.

Varukorg

Totalt 0