civilsamhälle

Begreppet civilsamhälle (civil society på engelska) beskriver ett slags tredje sektor vid sidan av staten och näringslivet. Det omfattar idéburna aktörer som organisationer, samfund, lösa nätverk och individer. Sveriges riksdag har identifierat det civila samhället som ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”.

Varukorg

Totalt 0