bytesbalansen

Bytesbalansen visar skillnaden mellan ett lands export och import av varor och tjänster (handelsbalansen och tjänstebalansen), transfereringar till och från utlandet (till exempel avgifter och bistånd) samt avkastning av kapital under ett år. Bytesbalansen är positiv om exporten av varor och tjänster är större än importen (överskott) och negativ om det förhåller sig tvärt om (underskott). Den största delen av bytesbalansen utgörs av handelsbalansen.

Varukorg

Totalt 0