angloamerikansk rätt

angloamerikansk rätt (”common law” på engelska) innebär att rättspraxis (eller prejudikat, alltså hur det tidigare har dömts i liknande mål) till stor del används som vägledning inom rättssystemet. Motsatsen är kontinentaleuropeisk rätt (”civil law”) som i högre grad bygger på att rättsregler är systematiserade i lagtexter. De flesta länder i världen har rättssystem som i huvudsak utgår från den ena traditionen men det finns ofta inslag även av den andra.

Varukorg

Totalt 0