AFCFTA

Det afrikanska frihandelsområdet AFCFTA (African Continental Free Trade Area) är tänkt att öka utbytet över gränserna i Afrika och bidra till ekonomisk tillväxt. AFCFTA bildades vid ett toppmöte som Afrikanska unionen (AU) höll 2018 och det trädde i kraft 2019 när tillräckligt många länder ratificerat avtalet. Den faktiska tillämpningen är fortfarande under förhandling. Räknat i antal länder blir AFCFTA det största handelsblocket i världen.

Varukorg

Totalt 0