AFCFTA

Det afrikanska frihandelsområdet AFCFTA (African Continental Free Trade Area) är tänkt att öka utbytet över gränserna i Afrika och bidra till ekonomisk tillväxt. AFCFTA bildades vid ett toppmöte som Afrikanska unionen (AU) höll 2018. Det trädde i kraft 2019, när tillräckligt många länder ratificerat det, och handel enligt avtalet inleddes formellt den 1 januari 2021. Räknat i antal länder blir AFCFTA det största handelsblocket i världen.

Varukorg

Totalt 0