Georgien-Sydossetien-Abchazien

Kaukasusområdet, där Georgien ligger, är som ett lapptäcke av olika nationaliteter med skilda språk och kulturer. Under Sovjettiden drogs gränserna mellan republikerna upp utan hänsyn till lokala förhållanden eller invånarnas önskemål. Efter Sovjetunionens upplösning 1991 utbröt en rad lokala konflikter när olika folkgrupper i Kaukasus krävde självständighet.

Enbart inom Georgiens gränser har ett sjuttiotal etniska grupper samsats – inte alltid frivilligt eller smärtfritt. I samband med Georgiens självständighet våren 1991 utropade den autonoma republiken Abchazien och det autonoma området Sydossetien sin självständighet. Under ett kort krig drev abchazerna ut de georgiska styrkorna men områdets självständighet erkändes inte av omvärlden.

Georgien förlorade delvis kontrollen även över Sydossetien. När georgiska regeringen sommaren 2008 försökte återta Sydossetien, med hänvisning till en tids militära provokationer, utbröt ett kort men intensivt krig mot ryska styrkor som gått in i Sydossetien. Ryssland ställde sig även på Abchaziens sida och erkände båda utbrytarområdena som självständiga stater. I början av 2015 slöt Ryssland avtal med båda utbrytarstaterna om så nära samarbete att de enligt georgisk mening näst intill inlemmades i Ryssland.

Rysslands agerande tros främst ha berott på irritation över Georgiens dragning mot västvärlden och förhoppningar att få gå med i Nato och på sikt EU. Det skulle drastiskt ändra de strategiska förhållandena vid Rysslands sydgräns mellan Europa och Asien i ett område med viktiga gas- och oljeledningar.

Läs mer om konflikten här.

Varukorg

Totalt 0