Konflikten på Cypern

Efter århundraden av motsättningar har Grekland och Turkiet börjat försona sig med varandra. Därmed minskar också spänningarna på Cypern. Men Cypern är fortfarande uppdelat mellan grekcyprioterna i söder och turkcyprioterna i norr, och gränsen mellan dem övervakas av FN. De båda folkgrupperna har var sin president och var sin regering. Alla försök att återförena norr och söder har hittills stupat.

Varukorg

Totalt 0