Jämför länder

Välkommen till Jämför länder! Här kan du själv laborera med en mängd statistikuppgifter och jämföra utvecklingen i olika länder på flera sätt.

Med Tabeller och grafer kan du studera vad som hänt under en längre tid, till exempel hur den förväntade livslängden ökat från 1960 och framåt. Du väljer själv tidsintervall samt hur många länder som ska jämföras.

Topplistor ger snabbt en tydlig bild av vilka länder som ligger bäst respektive sämst till i olika hänseenden, till exempel vilka länder som har snabbast tillväxt eller vilka som står för de största utsläppen. Du kan jämföra alla länder eller länder inom olika världsdelar. Du väljer själv vilket år som ska vara utgångspunkt för din undersökning.  

Genom Skapa din egen tabell kan du själv ställa samman en översikt som passar dina behov. Du kan forma en tabell med upp till sju variabler och så många länder som du önskar. 

Välj funktion nedan.

Statistiken i den här avdelningen kommer huvudsakligen från Världsbanken. En del tabeller har några år på nacken, men även om det går att hitta färskare statistik för enskilda länder, t ex EU-länderna, har vi prioriterat jämförbarheten och använt Världsbankens tabeller som täcker hela världen. Vi bevakar och uppdaterar tabellerna i takt med att de förnyas hos Världsbanken och våra andra källor (läs mer här).

De flesta tabeller saknar uppgifter för de mindre länderna till exempel Andorra, Monaco och San Marino i Europa samt de små önationerna i Västindien och Söderhavet. En del uppgifter om småländerna har hämtats ur alternativa källor och då anges detta, men trots allt förekommer en del luckor i tabeller och jämförelser.

Vi letar ständigt efter fler statistikposter att tillföra Landguiden. Om du har tips om någon uppgift som borde vara med får du gärna höra av dig till oss på info@ui.se.

Varukorg

Totalt 0