Sårbara städer

I allt högre grad tycks krig och konflikt vara urbana fenomen. Det är i städerna som dagens väpnade konflikter utspelar sig. I staden utgörs fronten av gator, våldsamma handlingar utspelar sig på torg, grannar blir fiender och terroristattacker slår sönder vardagen.

Denna utveckling innebär nya utmaningar för arbetet med att förebygga konflikter och bygga fred. Samtidigt är vår kunskap begränsad om hur urbant våld och väpnad konflikt utvecklas. Projektet ställer därför två sammanlänkade forskningsfrågor: Hur hänger urbant våld och väpnad konflikt samman och vilka konfliktförebyggande strategier kan användas för att förebygga att våld och konflikt ökar?

Projektet gör djupgående och jämförande fallstudier av fyra sårbara städer: Nairobi (Kenya), Belfast (Nordirland), Jerusalem (Israel/Palestina) and Mitrovica (Kosovo) och använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Projektet pågår mellan 2017-2021.
Finansierat av FORMAS, 9,900 000 SEK.

Projektdeltagare
Annika Björkdahl
, Lunds universitet (projektledare)
Emma Elfversson, Uppsala universitet
Ivan Gusic, Lunds universitet
Kristine Höglund, Uppsala Universitet
Johanna Mannergren Selimovic, UI

Varukorg

Totalt 0