Sommartider på UI

UI har sommarstängt från 5 juli till och med 8 augusti. Under denna period är telefonväxeln stängd och svar från info@ui.se kan dröja.
Beställningar expedieras via https://www.ui.se/butiken/. Leveranstiden är lite längre om du beställer skrifter och vid fakturaköp. Digitala produkter och tjänster betalade med kort levereras som vanligt. Mer information

Johanna Mannergren Selimovic

Johanna Mannergren Selimovic

Associerad seniorforskare

Johanna Mannergren Selimovic är docent i freds- och utvecklingsforskning och associerad seniorforskare på Utrikespolitiska institutet. Hennes forskningsintressen rör fredsprocesser efter krig med speciellt fokus på övergångsrättvisa, försoning, minnespolitik, och genderfrågor.

Hon deltar i flera forskningsprojekt som bland annat berör frågor kring fredens minnespolitik, kulturarv efter krig och dynamiken i delade städer. I dessa project bedriver hon fältarbete i Bosnien-Hercegovina och Jerusalem.

Forskningen om minnespolitik och kulturarv presenteras närmare på en egen hemsida:

www.peaceandmemory.net

Johanna Mannergren Selimovics forskning har publicerats i ett antal framstående internationella tidskrifter, som t ex Security Studies, International Journal of Transitional Justice, Memory Studies, Political Psychology och Third World Quarterly. Därutöver har hon bidragit med ett flertal kapitel i antologier utgivna på internationella förlag. Hon medverkar även regelbundet i svensk media, som skribent och som expert.

Hon har tidigare undervisat på Göteborgs universitet och Södertörns universitet, och anlitas regelbundet som gästföreläsare i såväl Sverige som utomlands, bl a på Lunds universitet, UCL (Université catholique de Louvain) i Belgien, University of Brighton i Storbritannien och University of Cyprus.

Expertområden

Fredsbyggande, minnespolitik, försoningsprocesser, gender&säkerhet, övergångsrättvisa, Bosnien-Hercegovina

Publikationer i urval

Gendered silences in post-conflict societies: a typology

Gender, narrative and affect: Top-down politics of commemoration in post-genocide Rwanda

Gender and Transitional Justice

Challenges of Postconflict Coexistence: Narrating Truth and Justice in a Bosnian Town

Silence as Possibility in Postwar Everyday Life

Making peace, making memory: peacebuilding and politics of remembrance at memorials of mass atrocities

Gendering agency in transitional justice

A tale of three bridges: agency and agonism in peace building

Perpetrators and victims: Local responses to the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

Varukorg

Totalt 0