Johanna Mannergren Selimovic

Johanna Mannergren Selimovic

Associerad seniorforskare

Johanna Mannergren Selimovic är docent i freds- och utvecklingsforskning och associerad seniorforskare på Utrikespolitiska institutet. Hennes forskningsintressen rör fredsprocesser efter krig med speciellt fokus på övergångsrättvisa, försoning, minnespolitik, och genderfrågor.

Hon deltar i flera forskningsprojekt som bland annat berör frågor kring fredens minnespolitik, kulturarv efter krig och dynamiken i delade städer. I dessa project bedriver hon fältarbete i Bosnien-Hercegovina och Jerusalem.

Forskningen om minnespolitik och kulturarv presenteras närmare på en egen hemsida:

www.peaceandmemory.net

Johanna Mannergren Selimovics forskning har publicerats i ett antal framstående internationella tidskrifter, som t ex Security Studies, International Journal of Transitional Justice, Memory Studies, Political Psychology och Third World Quarterly. Därutöver har hon bidragit med ett flertal kapitel i antologier utgivna på internationella förlag. Hon medverkar även regelbundet i svensk media, som skribent och som expert.

Hon har tidigare undervisat på Göteborgs universitet och Södertörns universitet, och anlitas regelbundet som gästföreläsare i såväl Sverige som utomlands, bl a på Lunds universitet, UCL (Université catholique de Louvain) i Belgien, University of Brighton i Storbritannien och University of Cyprus.

Expertområden

Fredsbyggande, minnespolitik, försoningsprocesser, gender&säkerhet, övergångsrättvisa, Bosnien-Hercegovina

Publikationer i urval

Gendered silences in post-conflict societies: a typology

Gender, narrative and affect: Top-down politics of commemoration in post-genocide Rwanda

Gender and Transitional Justice

Challenges of Postconflict Coexistence: Narrating Truth and Justice in a Bosnian Town

Silence as Possibility in Postwar Everyday Life

Making peace, making memory: peacebuilding and politics of remembrance at memorials of mass atrocities

Gendering agency in transitional justice

A tale of three bridges: agency and agonism in peace building

Perpetrators and victims: Local responses to the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

Varukorg

Totalt 0