Johanna Mannergren Selimovic

Johanna Mannergren Selimovic

Seniorforskare

Johanna Mannergren Selimovic är seniorforskare på Utrikespolitiska institutet. Hennes forskningsintressen rör fredsbyggande efter krig med speciellt fokus på övergångsrättvisa, försoningsprocesser, minnespolitik, och genderfrågor.

Hon deltar i flera forskningsprojekt som bland annat berör frågor kring fredens minnespolitik, kulturarv efter krig och dynamiken i delade städer. Hon bedriver för närvarande fältarbete i Bosnien-Hercegovina och Jerusalem.

Hon har en doktorsexamen i freds- och utvecklingsforskning från Göteborgs universitet. För närvarande är hon gästforskare på Vesalius College, Vrije Universiteit I Bryssel, där hon även håller en kurs om fred, säkerhet och genus. Hon har tidigare undervisat på Göteborgs universitet och Södertörns universitet, och hållit gästföreläsningar på bl a Lunds universitet och University of Cyprus.

Johanna Mannergren Selimovics forskning har publicerats i ett antal framstående internationella tidskrifter, som t ex Security Studies, International Journal of Transitional Justice, Political Psychology och Third World Quarterly. Därutöver har hon bidragit med ett flertal kapitel i antologier utgivna på internationella förlag. Hon medverkar även regelbundet i svensk media, som skribent och som expert.

Expertområden

Fredsbyggande, minnespolitik, försoningsprocesser, gender&säkerhet, övergångsrättvisa, Bosnien-Hercegovina

Publikationer i urval

Challenges of Postconflict Coexistence: Narrating Truth and Justice in a Bosnian Town

Silence as Possibility in Postwar Everyday Life

Making peace, making memory: peacebuilding and politics of remembrance at memorials of mass atrocities

Gendering agency in transitional justice

A tale of three bridges: agency and agonism in peace building

Perpetrators and victims: Local responses to the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

Varukorg

Totalt 0