Kulturarv efter konflikt

Detta projekt studerar det kulturarv som krig och konflikter lämnar efter sig. Det kan röra sig om materiella lämningar: ruiner som bevaras istället för att byggas upp, monument på platser där fruktansvärda massakrer eller folkmord begåtts, spillror av murar och barrikader som vittnar om förtryck.

Det kan också vara ett immateriellt kulturarv – olika aktiviteter som håller minnet av kriget levande. Sådana aktiviteter utgör ett immateriellt kulturarv som fyller krigets materiella platser med mening.  Projektet undersöker relationen mellan det materiella och immateriella kulturarvet efter konflikt i ett antal länder som har genomlidit krig och våld.

Vi väljer ut och studerar ett antal materiella minnesplatser. Vi undersöker vilka aktörer som engagerar sig i minnespolitik och bidrar till att fylla minnesplatserna med mening och utveckla det immateriella kulturarvet. Därmed ämnar vi med detta projekt knyta samman kulturarvsforskning och fredsforskning och utveckla förståelsen av kopplingen mellan minne, kulturarv och fred.

Projektet pågår mellan 2017-2019.
Finansierat av Vetenskapsrådet (VR), 4, 800 000 SEK.

Projektdeltagare
Johanna Mannergren Selimovic
, UI (projektledare)
Annika Björkdahl, Lunds universitet
Susanne Buckley-Zistel, Marburg universitet
Stefanie Kappler, Durham Universitet
Associerad forskare: Timothy Williams, Marburg Universitet

Varukorg

Totalt 0