Fredens minnespolitik

Efter krig och konflikt görs stora ansträngningar för att minnas händelserna under kriget. Ofta uppstår konflikter kring vad man ska komma ihåg och vad man ska ”glömma”, speciellt efter inbördeskrig där förövare och offer åter lever sida vid sida.

Ofta råder motsatta uppfattningar om vad som egentligen hände och vem som bär skulden. I detta projekt undersöks minnespolitiken i fyra postkonflikt-länder: Bosnien-Hercegovina, Cypern, Rwanda och Sydafrika. I varje land undersöker vi hur erfarenheterna från det såriga förflutna hanteras och huruvida minnespolitiken bidrar till att söndra eller bygga freden. Genom en jämförande analys söker vi svar på frågan hur och varför denna politik påverkar fredens kvalitet.

Projektet pågår mellan 2017-2019.
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond (RJ), 5,700 000 SEK.

www.peaceandmemory.net

Projektdeltagare
Johanna Mannergren Selimovic
, UI (projektledare)
Annika Björkdahl, Lunds universitet
Susanne Buckley-Zistel, Marburg university
Stefanie Kappler, Durham University

Varukorg

Totalt 0