Kurderna

Kurderna är den fjärde största folkgruppen i Västasien, efter araber, turkar och perser. Deras antal brukar uppskattas till uppemot 35 miljoner, men siffran är mycket osäker. Ofta är begreppet "kurd" en definitionsfråga. Alla försök som gjorts att inrätta en kurdisk stat har blivit kortlivade. 

Varukorg

Totalt 0