”Traditionella värden” som geopolitik

Hur kan vi förstå att vi just nu, i länder med vitt skilda historiska, politiska och ekonomiska förhållanden, liksom olika religiösa och kulturella traditioner, ser ett uppsving för diskurser om ”traditionella värden”, ofta med en geopolitisk inramning? Vilka möjligheter finns för motstånd och förändring, både lokalt och globalt?

I ett stort antal stater i olika delar av världen (i Europa, Asien, Afrika, Syd- och Nordamerika) har vi under de senaste åren sett ökade konflikter kring hbtq-rättigheter och stigmatisering av sexuella minoriteter. I många fall legitimeras motstånd mot hbtq-rättigheter geopolitiskt: som ett försvar av ”traditionella värden” från skadligt utländsk inflytande, som ett sätt att stärka nationell suveränitet, eller att förändra globala maktordningar. Detta forskningsprojekt undersöker ”traditionella värden” som en internationell-politisk idé.  

Projektet har två huvudsakliga delar. För det första undersöks Rysslands roll som regional och global förespråkare av ”traditionella värden”, samt resonansen för denna idé bortom Rysslands gränser, inklusive i den postsovjetiska regionen, transnationella civilsamhällesorganisationer och mellanstatliga organisationer. För det andra undersöks hur begreppet “traditionella värden” används på internationella arenor såsom FN för att möjliggöra nya koalitioner av aktörer som arbetar mot rättigheter kopplade till sexualitet och genus. Med hjälp av poststrukturalistiska, feministiska och queera teorier om internationella relationer undersöker projektet hur och varför ”traditionella värden” har etablerats som en form av nationellt och/eller geopolitiskt gränsdragande vid just denna historiska tidpunkt, samt vad det betyder för vår förståelse av global politik.

Projektet pågår mellan 2018-2021.

Projektdeltagare
Emil Edenborg, UI

Varukorg

Totalt 0