Smygande kriser: en internationell policyutmaning
Foto: Yrsa Landström

Smygande kriser: en internationell policyutmaning

Detta fyraåriga forskningsprojekt studerar ursprung, utveckling och potentiellt explosiva effekter av smygande och utdragna samhällsstörningar i det internationella systemet.

Smygande kriser kan till exempel vara relaterade till klimatförändringar, migration, cyberbrott eller terrorism, och är på ett sätt inbyggda i komplexiteten i moderna samhällen och styrelseformer.

Projektet analyserar den gränsöverskridande dynamiken i en rad naturkatastrofer samt tekniska och sociala kriser för att ta fram tre viktiga insikter för forskning och policyarbete: Var smygande kriser härstammar ifrån och hur de uppstår- för att kunna upptäckas tidigare i framtiden, hur de utvecklas- och därmed kan stoppas, och hur de kan hanteras genom gränsöverskridande samarbete om och när de eskalerar till fulla kriser.

Vi kombinerar flera olika perspektiv, bland annat relaterade till samarbetsteori, komplexitetsteori, säkerhetsgemenskaper, krishantering och institutionell legitimitet för att svara på dessa frågor. Resultaten kommer att presenteras i form av akademiska artiklar och monografier, policyrekommendationer och debattartiklar.

Period: 2019-2023
Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Deltagare: 
Mark Rhinard, UI
Magnus Ekengren, Försvarshögskolan
Arjen Boin, Leiden University

Läs mer på Försvarshögskolans hemsida och på projektets hemsida.

Varukorg

Totalt 0