Nationell självständighet och europeisk integration

Skottlands and Kataloniens demokratiska utmaningar för den politiska ordningen inom EU.

Detta forskningsprojekt undersöker centrala frågeställningar inom studiet av europeisk integration och demokrati inom EU, såsom: vad förklarar stödet för nationell självständighet för icke-suveräna regioner i EU:s medlemsstater, varför strävar självständighetspartier att upprätta självständighet när EU erbjuder politiskt inflytande och ekonomiska fördelar för regioner och när självständighet riskerar leda till att EU-medlemskapet går förlorat? Genom att studera hur politiska visioner om nationell självständighet binds ihop diskursivt och i politisk praktik med föreställningar om europeisk integration och demokrati i två aktuella fall – Skottland och Katalonien – avser projektet ge ett originellt bidrag till forskningen om utmaningar och möjligheter för demokratin i Europa.


Period: 2018-2020
Finansiär: Marianne and Marcus Wallenbergs stiftelse, 2 800 000 SEK

Deltagare:
Niklas Bremberg, UI (projektledare)
Richard Gillespie, Liverpool University

Varukorg

Totalt 0