Osäkra framtidsvägar för Europa - vad betyder skiftena i internationell politik för våra europeiska intressen?

Osäkra framtidsvägar för Europa - vad betyder skiftena i internationell politik för våra europeiska intressen?

Europadagen 2018 kommer att firas mot en mörkare bakgrund än mången majhimmel. Står verkligen de värden som EU grundats på – liberala, demokratiska och sociala – under hot? Förmår Europas länder möta utmaningarna i världen? Vilka bör Sveriges intressen vara?

Europa utsätts idag för disintegrerande krafter. Avgörande Brexit-frågor står fortfarande obesvarade. Nationalistisk populism skapar osäkerhet. Kan axeln Merkel-Macron betyda något avgörande? Och vad betyder det då för EU27?

Från omvärlden kommer utmaningar av kraftfullt slag. Rysslands aggressiva utrikespolitik, konflikterna i Mellanöstern och USA:s oklara transatlantiska hållning har gett EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska, även försvarspolitiska, samarbete ny vikt. Hur hanterar Europa Kinas ambitioner? De växande handelspolitiska konflikterna? Klimatfrågorna? Kan Europa skydda sina intressen i den globala ekonomin?

Om drygt ett år äger val till Europaparlamentet rum. En ny kommission tillträder hösten 2019. En ny femårsbudget ska antas. Olika europeiska länder och olika europeiska politiska krafter har intressen att skydda och främja. Vad betyder det för Europas styrka i världen? Vad bör Sverige tänka på när framtidsvägarna för Europa framstår som mer osäkra än på lång tid?

Ledande experter i ett samtal om EU och världen på UI.

Björn Fägersten, Europa
Jan Hallenberg, USA
Bitte Hammargren, Mellanöstern
Björn Jerdén, Asien
Gunilla Reischl, klimat och miljö
Helena Rietz, Afrika, UD
Carolina Vendil Pallin, Ryssland, FOI

UI:s direktör Mats Karlsson modererade samtalet.

Välkommen!

Varukorg

Totalt 0