Palestinska flyktingar: humanitär kris och avbrutna förhandlingar

Palestinska flyktingar: humanitär kris och avbrutna förhandlingar

De palestinska flyktingarnas situation blir allt värre, och ingen hållbar lösning tycks vara inom räckhåll. Den långvariga ockupationen, kriget i Syrien och diskrimineringen palestinier får utstå i Libanon är bara exempel som adderar till den allvarliga situationen.

Vid detta seminarium preseterade UI en rapport om de palestinska flyktingarnas situation skriven av Thomas Hammarberg.

Alla tidigare förhandlingsförsök att uppnå en varaktig lösning av de palestinska flyktingarnas utsatta situation har brutit samman och inga nya initiativ är i sikte. I kombination med att deras levnadsförhållanden har förvärrats de senaste åren tampas det FN-organ som förser flyktingarna med stöd, UNRWA, med finansiella problem som gör att de kan behöva trappa ned sin verksamhet.

Hur ser situationen ut för de palestinska flyktingarna, i och utanför de ockuperade områdena, och finns lösningar i sikte? Hur påverkar UNRWA:s finansiella kris det stöd flyktingarna i dagsläget får? 

Huvudtalare var Thomas Hammarberg, tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet och länge engagerad i den multilaterala fredsprocessen i Mellanöstern. Han är just nu aktuell med rapporten Justice Postponed: Analytical Report on Palestinian Refugees.

Kommentatorer:
Ann Dismorr, enhetschef för Mellanösternenheten på Utrikesdepartementet 
Bitte Hammargren, analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut. Tidigare ansvarig för UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram

UI:s direktör Mats Karlsson modererade samtalet.

Varukorg

Totalt 0