Ny rapport om Palestinska flyktingar: Ingen fredlig lösning i sikte och svår kris i FN-biståndet

Ny rapport om Palestinska flyktingar: Ingen fredlig lösning i sikte och svår kris i FN-biståndet

23 juli 2018

Rapporten, författad av Thomas Hammarberg, associerad senior medarbetare vid UI, beskriver bakgrunden och hur problemet en gång skapades för 70 år sedan, om situationen för flyktingarna i grannländerna och hur alla försök att finna en fredlig, överenskommen lösning har strandat. Rapporten avslutas med en serie rekommendationer.

Alla försök att uppnå en fredlig lösning av de palestinska flyktingarnas prekära situation har misslyckats. Tidigare förhandlingsförsök har brutit samman och inga nya initiativ är i sikte.

Samtidigt har levnadsförhållandena för flyktingarna förvärrats. Kriget i Syrien har drabbat många av dem svårt och de som lyckats fly har mött fientlighet också i grannländerna. Sedan länge har palestinierna diskriminerats i Libanon som ”främlingar”. I Gaza är majoriteten av befolkningen flyktingar och har drabbats svårt av israelisk krigföring och instängning.

Livlinan för många av flyktingarna har varit stödet från FN-organet UNRWA som bistått med sjukvård, utbildning, vissa arbete och – allt mer – ren nödhjälp. Det programmet riskerar nu att trappas ned ytterligare eller rent av avbrytas på grund av den finansiella kris som den amerikanska politiken skapat.

Rapporten, med titeln 'Justice postponed: Analytical report on Palestinian refugees' har författats av Thomas Hammarberg, associerad senior medarbetare vid UI, som följt frågan under en längre tid.  Han beskriver bakgrunden och hur problemet en gång skapades för nu 70 år sedan, om situationen för flyktingarna i grannländerna och hur alla försök att finna en fredlig, överenskommen lösning har strandat. Rapporten avslutas med en serie konkreta rekommendationer för att lösa den nu akuta humanitära krisen men också för att lägga grund för en politisk uppgörelse byggd på folkrätt och mänskliga rättigheter.

Varukorg

Totalt 0