Ett förändrat säkerhetspolitiskt perspektiv

UI Paper "Ett förändrat säkerhetspolitiskt perspektiv; USA:s syn på Östersjöområdet, Sverige och Finland" analyserar  säkerhetspolitiska perspektiv och USA:s militära och politiska syn på Östersjöområdet, med särskilt fokus på Sverige och Finland.

Det övergripande syftet med föreliggande rapport är att utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv beskriva och analysera USA:s militära och politiska syn på dels det traditionella närområdet Östersjöområdet och dels länderna Sverige och Finland. Rapporten består av tre avsnitt. Det första avsnittet beskriver och analyserar hur övergripande strategiska förändringar som den signalerade ombalanseringen till Asien, aviserade nedskärningar i försvarsbudgeten samt det senaste årets förändrade amerikanska relation till Ryssland påverkar USA:s säkerhetspolitiska prioriteringar.

Nästföljande avsnitt analyserar hur amerikanska säkerhetspolitiska prioriteringar påverkar synen på Östersjöområdet och länderna Sverige och Finland. Rapporten avslutas med en tentativ analys av vad den utveckling som här studerats skulle kunna innebära för en framtida amerikanska säkerhetspolitisk syn på Östersjöområdet och länderna Sverige och Finland, på kort respektive medellång sikt.

Författare: Mikael Blomdahl arbetar främst inom forskningsfältet utrikespolitisk analys och fokuserar särskilt på frågor som samspelet mellan inrikes- och utrikespolitik, användandet av militärt våld samt individuella beslutsfattares roll.

För nedladdning

Relaterade produkter

Varukorg

Totalt 0