Råvaruexport, institutioner och ekonomisk tillväxt i en ny tid

Tidigare studier har indikerat ett negativt samband mellan en stor andel export av råvaror i relation till BNP, framför allt i länder med institutioner som betraktas som ”dåliga”. Forskare har talat om en ”råvarornas förbannelse”, det vill säga att länder med stora mängder råvaror skulle vara dömda till lägre tillväxt. Andra har talat om en ”villkorad förbannelse”, det vill säga att förbannelsen bara skulle gälla i länder med bristfälliga institutioner.

Denna studie replikerar i en kvantitativ analys metoder från studie av råvaruexport i relation till BNP, institutionell kvalité och ekonomisk tillväxt under åren 1965-2005 på en ny tidsperiod, nämligen 2006-2012. Resultatet indikerar att det inte förelåg
något samband mellan råvaruexport i relation till BNP, institutionell kvalité och ekonomisk tillväxt utifrån samma mätmetoder 2006-2012. Däremot fanns ett samband mellan råvaruexport och institutionell kvalité, samt ett samband mellan institutionell kvalité och ekonomisk tillväxt.

Länder med en större andel råvaror i exportkorgen hade sämre institutioner och länder med ”dåliga” institutioner hade en högre ekonomisk tillväxt än länder med ”goda” institutioner. Resultaten var inte linje med de förväntade i enlighet med huvudfåran inom tidigare forskning på detta område, vilket möjligen kan indikera att perioden 2006-2012 utgjorde ett trendbrott.

Author: Ylva Johnson, Fil. Kand. och redaktör på Utrikespolitiska institutet.

Download here

Relaterade produkter

Varukorg

Totalt 0