Ett kunskapscentrum om Ryssland och Östeuropa ska inrättas vid UI

Ett kunskapscentrum om Ryssland och Östeuropa ska inrättas vid UI

Regeringen har beslutat att Regeringskansliet ska ingå avtal med Utrikespolitiska institutet om att inrätta ett kunskapscentrum om Ryssland och Östeuropa.

Förhållandet till Ryssland och övriga länder i Östeuropa är av central betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Det ligger i Sveriges intresse att öka kunskapen om Ryssland och dess politik, samt att utöka de mellanfolkliga kontakterna med Ryssland och övriga Östeuropa och identifiera samarbetsområden av ömsesidigt intresse, inklusive handel, miljö och klimat. Det försämrade säkerhetsläget i Europa medför också ett behov av att bättre förstå Ryssland och dess grannländer.

Fokus för centret ska vara att bygga upp ny och förstärka existerande kompetens om regionen och att vara en central punkt i ett svenskt och internationellt nätverk. Centret kommer på så sätt tillhandahålla en plattform för dialog, utbyte, samarbete och synergier mellan existerande miljöer.

- En stärkt svensk kunskapsbas om situationen och utvecklingen i Ryssland och Östeuropa ökar Sveriges säkerhet och förmåga att främja mellanfolkligarelationer och samarbetet med regionen. Inrättandet av ett kunskapscentrum är därför en välkommen satsning och ett uppdrag som vi ser fram emot att åta oss, säger Christer Ahlström, direktör vid UI.

Varukorg

Totalt 0