Alla publika evenemang inställda – UI blir mer digitalt tillgängligt

Utrikespolitiska institutets evenemang är inställda under mars och april månad.
Ni kan redan nu ta del av vår verksamhet genom digitalt material här på vår hemsida och i sociala medier.
Missa inte vår temasida. Klicka här.
Om du har frågor ber vi dig mejla info@ui.se.

Tack för att du visar förståelse. Tillsammans bidrar vi till att minska risken för smittspridning.

743
Foto: Arseniy Krasnevsky/Shutterstock

Ryssland och Eurasien

Ryssland- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet (UI) bedriver forskning och analys av den politiska, ekonomiska och samhälleliga utvecklingen i Ryssland och dess grannländer. Programmet tjänar som ett nav för forskare, studenter och experter som delar ett intresse för Ryssland, Eurasien och Östeuropa i bred bemärkelse.

Programmets målsättning är att tillgodose UI:s och hela det svenska samhällets behov av kunskap om denna region genom att bedriva och stödja forskning,  undervisning och informationsspridning i samarbete med akademi, statsförvaltning och civilsamhälle.

Forskning om länderna i öst har bedrivits vid UI sedan institutets grundande 1938, och ett separat Rysslandsprogram inrättades 1992 efter Sovjetunionens upplösning. I fokus för Ryssland- och Eurasienprogrammet står frågor med bäring på svensk och europeisk utrikes- och säkerhetspolitik, vilket även inkluderar regionala och inrikespolitiska utvecklingslinjer i Ryssland och dess grannländer. En viktig utgångspunkt för verksamheten är att en förståelse för omvärlden måste baseras på mångvetenskaplig grund, vilket inbegriper studier i politik, ekonomi, försvar, säkerhet, historia och kultur. 

Programmets forskning berör exempelvis den politiska och ekonomiska utvecklingen i Ryssland, samspelet mellan kultur och politik i det ryska samhället, säkerhet i Östersjöområdet, utvecklingen i Centralasien och Kaukasus, proteströrelser och deras dynamik, och konsekvenser av sanktioner och juridiska konflikter mellan Ryssland och EU:s länder. I flera av dessa frågor samarbetar vi med andra forskningsprogram vid UI.

Ryssland- och Eurasienprogrammet har en löpande seminarieserie om utvecklingen i Ryssland och dess grannländer. Inom ramen för programmet bevakas utvecklingen i regionen också av institutets redaktörer för den folkbildande delen av institutets verksamhet, genom länder-databasen Landguiden.se, och tidskrifterna Världspolitikens Dagsfrågor och utrikesmagasinet.se, UI:s forum för analys och opinon på nätet.

Programmet arbetar aktivt i samarbete med svenska och utländska forskare, institut och organisationer. Med sin bas i UI:s historia som mötesplats för forskning och praktik välkomnar programmet svenska och utländska samarbetspartners med ett intresse för regionen.

För mer information om våra forskningsprojekt och publikationer, vänligen konsultera de enskilda hemsidorna för projekt, publikationer och/eller programmets medlemmar.

Varukorg

Totalt 0