743
Foto: Arseniy Krasnevsky/Shutterstock

Ryssland och Eurasien

Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet (UI) bedriver forskning och analys av den politiska, ekonomiska och samhälleliga utvecklingen i Ryssland och dess grannländer.

Programmets målsättning är att tillgodose UI:s och hela det svenska samhällets behov av kunskap om denna region genom att bedriva och stödja forskning, undervisning och informationsspridning i samarbete med akademi, statsförvaltning och civilsamhälle.

I fokus för Ryssland- och Eurasienprogrammet står frågor med bäring på svensk och europeisk utrikes- och säkerhetspolitik, vilket även inkluderar regionala och inrikespolitiska utvecklingslinjer i Ryssland och dess grannländer. En viktig utgångspunkt för verksamheten är att en förståelse för omvärlden måste baseras på mångvetenskaplig grund, vilket inbegriper studier i politik, ekonomi, försvar, säkerhet, historia och kultur.

Fokusområden

Politisk, ekonomisk och samhällelig utveckling i Ryssland och Eurasien

Programmets forskning berör den politiska och ekonomiska utvecklingen i Ryssland, samspelet mellan kultur och politik i det ryska samhället, proteströrelser och deras dynamik. Programmets forskning följer även utvecklingen i Eurasien, främst de sex länder som är med det Östliga Partnerskapet; Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina. Fokus ligger på de inre drivkrafterna i Ryssland och de euroasiatiska länderna, det vill säga samspelet mellan den interna politiska och ekonomiska utvecklingen.

Utrikespolitiska relationer mellan Ryssland och dess omvärld

Programmets forskning berör exempelvis säkerhet i Östersjöområdet, konsekvenser av sanktioner och juridiska konflikter mellan Ryssland och EU:s länder samt mellan Ryssland och andra eurasiska länderna.

Evenemang

Alla evenemang

UI:s andra program

Europa

Mellanöstern och Nordafrika

Asien

Global politik och säkerhet

Varukorg

Totalt 0