743
Foto: Arseniy Krasnevsky/Shutterstock

Ryssland och Eurasien

Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet (UI) bedriver forskning och analys av den politiska, ekonomiska och samhälleliga utvecklingen i Ryssland och dess grannländer. Programmet tjänar som ett nav för forskare, studenter och experter som delar ett intresse för Ryssland, Eurasien och Östeuropa i bred bemärkelse.

Programmets målsättning är att tillgodose UI:s och hela det svenska samhällets behov av kunskap om denna region genom att bedriva och stödja forskning,  undervisning och informationsspridning i samarbete med akademi, statsförvaltning och civilsamhälle.
I fokus för Ryssland- och Eurasienprogrammet står frågor med bäring på svensk och europeisk utrikes- och säkerhetspolitik, vilket även inkluderar regionala och inrikespolitiska utvecklingslinjer i Ryssland och dess grannländer. En viktig utgångspunkt för verksamheten är att en förståelse för omvärlden måste baseras på mångvetenskaplig grund, vilket inbegriper studier i politik, ekonomi, försvar, säkerhet, historia och kultur. 

Programmets forskning berör exempelvis den politiska och ekonomiska utvecklingen i Ryssland, samspelet mellan kultur och politik i det ryska samhället, säkerhet i Östersjöområdet, utvecklingen i Centralasien och Kaukasus, proteströrelser och deras dynamik, och konsekvenser av sanktioner och juridiska konflikter mellan Ryssland och EU:s länder. I flera av dessa frågor samarbetar vi med andra forskningsprogram vid UI.

Ryssland- och Eurasienprogrammet har en löpande seminarieserie om utvecklingen i Ryssland och dess grannländer. Inom ramen för programmet bevakas utvecklingen i regionen också av institutets redaktörer för den folkbildande delen av institutets verksamhet, genom landdatabasen Landguiden, tidskriften Världspolitikens Dagsfrågor och nättidningen Utrikesmagasinet.

Programmet arbetar aktivt i samarbete med svenska och utländska forskare, institut och organisationer. Med sin bas i UI:s historia som mötesplats för forskning och praktik välkomnar programmet svenska och utländska samarbetspartners med ett intresse för regionen.

För mer information om våra forskningsprojekt och publikationer, vänligen konsultera de enskilda hemsidorna för projekt, publikationer eller kontakta Hedvig Pettersson, programsamordnare.  

FORSKNINGSPROJEKT

• Putinism beyond Putin
Eurasia Seminar Series

 Russian Military Expenditure
Authoritarian Populism and Countermovements

 

 

TIDIGARE SEMINARIUM

blobid1.pngElections in Eastern Europe: What Paths Lie Ahead

 

 

 

 

 

Varukorg

Totalt 0