743
Foto: Arseniy Krasnevsky/Shutterstock

Ryssland och Eurasien

Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet (UI) bedrev forskning och analys av den politiska, ekonomiska och samhälleliga utvecklingen i Ryssland och dess grannländer.

Sveriges regering fattade beslut i augusti 2020 om att inrätta och finansiera Centrum för Östeuropastudier som ett fristående kunskapscentrum om Ryssland och Östeuropa med organisatorisk hemvist på Utrikespolitiska institutet. Centrets verksamhet regleras i en överenskommelse mellan Utrikesdepartementet (UD) och Utrikespolitiska institutet. Centret påbörjar sin verksamhet i maj 2021 och ersätter det tidigare Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska Institutet. Läs mer om SCEEUS här.

Programmets målsättning var att tillgodose UI:s och hela det svenska samhällets behov av kunskap om denna region genom att bedriva och stödja forskning, undervisning och informationsspridning i samarbete med akademi, statsförvaltning och civilsamhälle.

Ryssland- och Eurasienprogrammet  fokuserade på frågor med bäring på svensk och europeisk utrikes- och säkerhetspolitik, vilket även inkluderar regionala och inrikespolitiska utvecklingslinjer i Ryssland och dess grannländer. En viktig utgångspunkt för verksamheten var att en förståelse för omvärlden måste baseras på mångvetenskaplig grund, vilket inbegriper studier i politik, ekonomi, försvar, säkerhet, historia och kultur.

Fokusområden

Politisk, ekonomisk och samhällelig utveckling i Ryssland och Eurasien

Programmets forskning berörde den politiska och ekonomiska utvecklingen i Ryssland, samspelet mellan kultur och politik i det ryska samhället, proteströrelser och deras dynamik. Programmets forskning följde även utvecklingen i Eurasien, främst de sex länder som är med det Östliga Partnerskapet; Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina. Fokus låg på de inre drivkrafterna i Ryssland och de euroasiatiska länderna, det vill säga samspelet mellan den interna politiska och ekonomiska utvecklingen.

Utrikespolitiska relationer mellan Ryssland och dess omvärld

Programmets forskning berörde exempelvis säkerhet i Östersjöområdet, konsekvenser av sanktioner och juridiska konflikter mellan Ryssland och EU:s länder samt mellan Ryssland och andra eurasiska länderna.

Evenemang

Alla evenemang

UI:s andra program och centrum

Europa

Mellanöstern och Nordafrika

Asien

Global politik och säkerhet

Centrum för Östeuropastudier

Nationellt kunskapscentrum om Kina

Varukorg

Totalt 0