Björn Jerdén blir chef över kunskapscentrum om Kina

Björn Jerdén blir chef över kunskapscentrum om Kina

Vid årsskiftet kommer ett nationellt forskningsbaserat kunskapscentrum om Kina att inrättas vid Utrikespolitiska institutet, med syftet att långsiktigt höja kunskapen om Kina i Sverige. Chef för centrumet blir Björn Jerdén, nuvarande chef för UI:s Asienprogram.

Kina har idag en stark närvaro och ett växande inflytande, såväl globalt som i Sverige och EU. Ett kunskapscentrum om Kina kan bidra till en bättre förståelse för de möjligheter och utmaningar detta innebär för det svenska samhället. 

Kinas utveckling påverkar Sverige och EU inom i stort sett alla områden. Detta medför nya frågeställningar inom bland annat inom säkerhets- och försvarspolitiken, handel, investeringar och ekonomi, klimat- och miljöfrågor, multilateralt samarbetebistånd och mänskliga rättigheter, teknologi, innovation och digitalisering, forskning och utbildning, kultur och medier. Fokus för Kinacentrumet ska vara på frågor av särskild vikt för svenska intressen.

Det känns otroligt inspirerande att starta upp arbetet med centrumet, säger Björn Jerdén. Det finns nu en unik möjlighet att stötta regering, myndigheter och det svenska samhället med både bred och djup kunskap om Kina. Det blir också viktigt att utnyttja befintlig Kinaexpertis i Sverige och att samarbeta nära med andra aktörer.

Varukorg

Totalt 0