Nationellt kunskapscentrum om Kina ska inrättas vid UI

Nationellt kunskapscentrum om Kina ska inrättas vid UI

Regeringen har beslutat att Regeringskansliet ska ingå avtal med Utrikespolitiska institutet om ett nationellt forskningsbaserat kunskapscentrum om Kina. Målet är att Kinacentrum på sikt ska höja kunskapen om Kina i Sverige.

Kina har idag en stark närvaro och ett växande inflytande, såväl globalt som i Sverige och EU. Det medför en rad nya frågeställningar. Ett kunskapscentrum om Kina kan bidra till en bättre förståelse för de möjligheter och utmaningar vi står inför.

Kinas utveckling påverkar Sverige och EU inom i stort sett alla områden. Denna inverkan gäller bland annat säkerhets- och försvarspolitiken, handel, investeringar och ekonomi, klimat- och miljöfrågor, Kina som multilateral aktör, mänskliga rättigheter, Kina som biståndsaktör, teknologi, innovation och digitalisering, forskning och utbildning, kultur och medier.

Fokus för Kinacentrum ska vara på frågor av särskild vikt för svenska intressen, Kina i Sverige och Kina i närområdet kring Sverige och Europeiska unionen.

- Den senaste tiden har vi sett hur frågor som rör Kina blivit allt viktigare i svensk politik. Jag välkomnar regeringens satsning på ett kunskapscentrum om Kina och beslutet att placera det hos oss, säger Christer Ahlström, direktör vid UI.

Varukorg

Totalt 0