Sommartider på UI

Kundtjänst är stängd från 7 juli till och med 9 augusti. Under denna period är telefonväxeln stängd och svar från info@ui.se kan dröja.
Beställningar expedieras via https://www.ui.se/butiken/. Leveranstiden är lite längre om du beställer skrifter och vid fakturaköp. Digitala produkter och tjänster betalade med kort levereras som vanligt. Mer information

Indiens ambitioner ökar visar ny rapport

Indiens ambitioner ökar visar ny rapport

En ny rapport från FOI och Utrikespolitiska institutet (UI) tar ett omfattande grepp om samtida indisk inrikes-, utrikes-, och säkerhetspolitik. Studien är därmed ett unikt bidrag för förståelsen av Indiens stormaktsambitioner, men också de utmaningar landet står inför på sin väg dit. 

Under våren 2019 gjorde hundratals miljoner indier sina röster hörda i historiens största demokratiska val. Det är inte enbart en indisk angelägenhet, utan har betydelse för utvecklingen bortom landets gränser. Indien har ambitionen att bli en ledande makt på den internationella arenan och är i dag världens snabbast växande större ekonomi. Landet genomgår omfattande samhällsförändringar och moderniserar samtidigt sina väpnade styrkor.

 – Trenden är tydlig att Indien blir en allt viktigare aktör både regional i Asien men också globalt, konstaterar FOI-forskaren Samuel Bergenwall som är medförfattare och en av redaktörerna för rapporten. 

Indien vill bli en global stormakt, och fördjupar parallellt sina relationer till inflytelserika stater som USA och Ryssland samtidigt som man stärker sitt engagemang i regioner bortom närområdet, t ex i Afrika och Mellanöstern. 

Samtidigt pekar rapporten på en rad utmaningar som skulle kunna dämpa utvecklingen. Indiens framväxt som internationell aktör bedöms starkt påverkas av den inrikespolitiska utvecklingen – hur väl landet hanterar utmaningar som arbetslöshet, ojämlikhet, miljöförstöring, och samhällelig polarisering. 

– För indiska väljare har landets ställning i världen blivit en allt mer framträdande fråga på senare år. Samtidigt är fortsatt inhemskt reformarbete en förutsättning för att skapa resurser och kapacitet för ökat indiskt engagemang i Asien och globalt, säger Henrik Chetan Aspengren, Sydasienforskare vid Utrikespolitiska institutets Asienprogram, och medförfattare och redaktör för rapporten. 

Inom försvarspolitiken söker Indien aktivt motverka potentiella säkerhetsutmaningar från Kina och Pakistan, och har ambitionen att bli respekterad som en ledande militär makt med förmåga att agera långt bortom sitt närområde. 

– Indien har en mycket ambitiös plan för försvarsmodernisering, och har redan i dag de fjärde största militära utgifterna i världen, kommenterar Samuel Bergenwall. 

För Sverige och EU blir det allt mer betydelsefullt att förhålla sig till Indien, inte enbart som en handelspartner. Indien är en strategisk partner och allt viktigare aktör inom frågor som rör försvar och säkerhet, klimat och miljö, demokrati och mänskliga rättigheter, samt internationella normer och multilaterala institutioner.

Studien har utförts i samarbete mellan FOI och UI och är unik i sitt slag då den ger såväl de bredare utvecklingslinjerna som detaljkunskap av vikt för att förstå det samtida Indiens politiska prioriteringar. 

 

Ladda ner och läs rapporten här.

 

Läs mer om FOI:s Asienstudier här.

Läs mer om UI:s Asienprogram här.

Varukorg

Totalt 0