Fortbildningsdagar

Vill du få en intensiv genomgång av de senaste analyserna och fördjupa dina kunskaper i utrikespolitiska frågor? Varje termin anordnar UI fortbildningsdagar med aktuellt tema. Dessa dagar vänder sig till yrkesverksamma, däribland samhällskunskapslärare, SO-lärare och andra. Under dagen ges ett flertal föreläsningar och tillfälle ges till diskussion och utbyte med kollegor och experter. Fortbildningsdagarna håller hög kvalité och uppskattas högt av deltagarna.

Fortbildningsdagarna spelas vanligtvis inte in men här kan du kan se en spännande dag om Brexit, som filmades av UR, eller titta på inspelade delar från den 2 december 2015 med tema Mellanöstern, se nedan!

Titta på tidigare fortbildningsdagar

Alla fortbildningsdagar

Varukorg

Totalt 0