Zamzam Khatab

Zamzam Khatab

Samordnare (MENA)

Zamzam Khatab är samordnare för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet (MENA-programmet) vid Utrikespolitiska institutet

Zamzam Khatab studerar mellanösternstudier vid Stockholms universitet, där hon nu skriver sin masteruppsats. Hon har också en kandidatexamen från Stockholms universitet inom samma ämnesområde oh har tidigare studerat sociologi och juridik vid Damaskus universitet. 

Varukorg

Totalt 0