Rouzbeh Parsi

Rouzbeh Parsi

Programchef

Rouzbeh Parsi är programchef vid Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet sedan oktober 2018.

Rouzbeh Parsi disputerade 2009 i historia vid Lunds universitet på en avhandling om modernitet, nationalism och genus i Iran mellan de två världskrigen ur ett begreppshistoriskt perspektiv. Analysen fokuserade på hur intellektuella skrev fram den moderna iranska nationen och bland annat vilken roll de föreställde sig att kvinnor och minoriteter skulle ha i den.

I Lund var han med i arbetet att starta ett av Sveriges första interdisciplinära utbildningsprogram om mänskliga rättigheter 2003. Här möts etik, juridik, statsvetenskap och historia för att förstå hur mänskliga rättigheter utvecklats som språk och politiskt-juridiskt ramverk. Här arbetade Parsi med globala historiska perspektiv på det internationella systemets framväxt.

Åren 2009-2013 arbetade han för EU:s utrikespolitiska tankesmedja Institute for Security Studies i Paris där  han fokuserade på policy-frågor som rörde Mellanöstern generellt och Iran och Gulf-staterna specifikt. Viktiga frågor här var bland annat Irans kärnteknikprogram, relationen till övriga Gulf-stater, och utvecklingen i Irak.

Han återvände 2013 till Lunds universitet där han var lektor vid Historiska institutionen, avdelningen för mänskliga rättigheter fram till 2019. Några av de teman som Rouzbeh Parsi forskat om och arbetar med är statsbildning och militära interventioner i Mellanöstern, kärnteknik, sanktioner, medling och Track II projekt.

Varukorg

Totalt 0