Nicholas Olczak

Nicholas Olczak

Forskare

Nicholas Olczak är forskare vid UI:s Europaprogram och associerad med UI:s Asienprogram och Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) samt forskare vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet.

Nicholas Olczak är för närvarande en del av projektet MISTRA Geopolitics, vars syfte är att undersöka staters och andra aktörers syn på governance i Arktis (mer information tillgänglig här). Hans forskningsintressen inkluderar internationella relationer i Östasien, global governance/internationellt samarbete inom klimatområdet, samt konstruktivism. Han innehar en doktorsexamen i internationella relationer från Stockholms universitet. I hans doktorsavhandling undersökte Nicholas sambanden mellan identitetsdiskurser online och Kinas skiftande utrikespolitik. 

Varukorg

Totalt 0