Nicholas Olczak

Nicholas Olczak

Associerad medarbetare

Nicholas Olczak är associerad medarbetare vid UI:s Asienprogram och doktorand vid Stockholms universitet. Han är intresserad av alla aspekter av kinesisk politik, särskilt politisk kommunikation och internationella relationer.

Nicholas Olczak innehar en mastersexamen i Östasienstudier från Leiden University (2017). För närvarande bedriver hans forskning kring hur internet påverkar Kinas internationella relationer. Hur påverkas den kinesiska regeringens möjligheter att forma diskursen i utrikespolitiska frågor? Tillåts andra aktörer att delta i diskussionen samt i utformningen av Kinas utrikespolitik?

Innan han började studera, jobbade Nicholas som journalist i Kina och Europa. Han arbetade med sociala och miljörelaterade frågor, samt med näringsliv och kultur i Kina.

Varukorg

Totalt 0