Inga praktikanter VT2021

Tyvärr har vi inte kapacitet att ta emot praktikanter vårterminen 2021, med anledning av pandemin. Vi ser fram emot att välkomna nya praktikanter längre fram!

Louise Bengtsson

Louise Bengtsson

Associerad forskare

Louise Bengtsson är associerad forskare vid UI:s program för global politik och säkerhet. Hennes forskning fokuserar på frågor som rör transnationella hälsokriser och dess kopplingar till miljömässig hållbarhet och säkerhet inom europeiskt och globalt samarbete.

Louise disputerade i internationella relationer vid Stockholms universitet med avhandlingen ‘Health security in the European Union: Agents, practices and materialities of securitization’. Denna tar avstamp i företeelser som bl.a. pandemier, ’bioterrorism’ och andra skeenden som kommit att förstås som en ny kategori av gränsöverskridande hälsohot inom EU. Nuvarande projekt fokuserar bl.a. på kopplingar mellan miljö-, säkerhets- och hälsopolitik i relation till covid-19. Louise har tidigare publicerat artiklar i West European Politics, Security Dialogue samt European Security.

Under doktorandtiden var Louise gästforskare vid Centre for Advanced Security Theory på Köpenhamns Universitet samt Jawaharlal Nehru University i New Delhi. Hon tillbringade också en tid som deltagande observatör på EU:s smittskyddsmyndighet ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

Varukorg

Totalt 0