Johanna Pettersson Fürst

Johanna Pettersson Fürst

Associerad forskare

Johanna Pettersson Fürst är associerad forskare vid programmet Global politik och säkerhet vid UI och forskar om frågor som rör gränser, gränspolitik och suveränitet.

Hon disputerade i november 2018 med avhandlingen What's in a Line? Making Sovereignty through Border Policy. I avhandlingen studeras införandet av en visumfri gränszon mellan Norge och Ryssland utifrån frågan om hur staten genom den politik som förs gentemot en territoriell gräns skapar och manifesterar idén om sin egen suveränitet.

I kommande forskningsprojekt kommer Johanna att titta närmare på frågan om inre gränskontroller inom Schengen, med särskilt fokus på införandet av gränskontroller mellan de nordiska länderna.

Johanna doktorerade i statsvetenskap vid Uppsala Universitet 2018. Under doktorandtiden var hon gästforskare vid UCLA och Barentsinstitutet vid Tromsö Universitet. Hon har undervisat i statskunskap, främst internationella relationer, offentlig förvaltning och internationell migration och etniska relationer (IMER) vid Södertörns Högskola. För närvarande är Johanna också verksam som forskare och lärare vid Uppsala Universitet.

Varukorg

Totalt 0