Johan Engvall

Johan Engvall

Analytiker

Johan Engvall är analytiker vid Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS).

Johan Engvall kom till SCEEUS 2022. Han har tidigare arbetat på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2017–2022, Utrikespolitiska institutet 2014–2017 och Uppsala universitet 2004–2014 samt tjänstgjort som konsult åt Världsbanken. Engvall är associerad till det transatlantiska forsknings- och policycentret Central Asia-Caucasus Institute – Silk Road Studies Program. Hans mångåriga forskning och policyanalys om in- och utrikespolitik i Östeuropa och Centralasien har resulterat i flera böcker, policyrapporter och artiklar. Johan Engvall är filosofie doktor i statsvetenskap från Uppsala universitet (2011). 

Varukorg

Totalt 0