Henrik Wachtmeister

Henrik Wachtmeister

Associerad analytiker (NKK)

Henrik är associerad analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK).

Henrik forskar om globala energisystem vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. En stor del av Henriks forskning har fokuserat på modellering och analys av framtida oljeproduktion samt även förnybara energikällor, metaller och omställningsdynamik. Just nu fokuserar Henrik på rysk-europeiska energirelationer, bland annat hur EU-policies påverkar ryska olje- och gasintäkter. Henrik undervisar även i energisäkerhet och andra energirelaterade kurser. Tidigare har Henrik varit gästforskare vid China University of Petroleum, Beijing, Tokyo Institute of Technology och Stanford University.

 

Varukorg

Totalt 0