Hanna Leonardsson

Hanna Leonardsson

Forskare

Forskare inom Programmet för global politik och säkerhet (GPS)

Hanna Leonardsson är Fil.dr. i Freds- och utvecklingsforskning med examen från Göteborgs universitet. Hennes forskning berör samhälleliga förändringsprocesser, inklusive fredsprocesser, utveckling och hållbarhet på lokal nivå och i relation till nationella och internationella nivåer och aktörer.

Hannas nuvarande forskning undersöker lokala processer mot hållbar utveckling i kontexter präglade av konflikter eller andra typer av kris. Framförallt fokuserar hon på lokala aktörer som kommuner, civilsamhällesorganisationer och deras relation till den lokala kontexten. Genom det lokala perspektivet behandlar hennes forskning även hur lokala aktörer interagerar med nationella och internationella nivåer för lokal utveckling och vad det betyder för en hållbar och fredlig samhällsutveckling.

Empiriskt forskar Hanna om lokalt deltagande och lokal samhällsservice i Libanon och Kenya, och fredliga samhällsförändringar mot hållbar utveckling och klimatanpassning från lokal till internationell nivå. Hanna har även erfarenhet av policy-relevant forskning genom en EBA-rapport om lokal fredsuppbyggnad och forskningsanslag från International Centre for Local Democracy (ICLD), samt undervisning om global utveckling, Mellanöstern och hållbara städer.

Expertområden
Lokal fredsuppbyggnad, lokal samhällsstyrning, hållbar utveckling, lokala till globala interaktioner.

Publikationer
Öjendal, J., Stern, M., Bachmann, J. & Leonardsson, H. (2021) Introduction: Peacebuilding amidst violence. Journal of Statebuilding and Intervention https://doi.org/10.1080/17502977.2021.1913006

Leonardsson, H. (2020) Vertical relationships and local peacebuilding in Lebanon: The case of responsive waste management. Journal of Peacebuilding and Development. https://doi.org/10.1177/1542316620926106

Leonardsson, H. (2019) Navigating “the local”. Municipal engagement in Lebanese local peacebuilding. PhD thesis, University of Gothenburg.

Öjendal, J., Leonardsson, H., Lundqvist, M. (2017) Local Peacebuilding: Challenges and Opportunities, Stockholm. EBA Report 5, https://eba.se/wp-content/uploads/2017/04/Local-turn-of-peacebuilding-webbversion.pdf

Leonardsson, H., & Rudd, G. (2015). The 'Local Turn' in Peacebuilding: A Literature Review of Effective and Emancipatory Local Peacebuilding. Third World Quarterly, 5(36), 825-856. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1029905

Varukorg

Totalt 0