Anna Michalski

Anna Michalski

Associerad seniorforskare

Associerad seniorforskare Europaprogrammet

Anna Michalski är associerad seniorforskare vid Europaprogrammet, docent på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och ordförande för Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES). Hon forskar om EU:s utrikespolitik, förbindelserna mellan EU och Kina samt betydelsen av strategiska partnerskap i internationell politik.

Anna Michalski har en PhD. i internationella relationer från London School of Economics. Hon har varit verksam vid flera svenska och utländska forskningsinstitut samt vid Fudan universitetet i Shanghai och universitetet i Auckland, Nya Zeeland. Hon har också arbetat vid EU-kommissionens tidigare tankesmedja, Cellule de prospective. Anna har publicerat flera artiklar i internationella tidskrifter på teman som berör EU:s utrikespolitik, jämte böcker och antologier för Edward Elgar, Palgrave och Studentlitteratur. Hon är medredaktör för bokserierna Europaperspektiv (Santérus förlag) och Interdisciplinary European Studies (Palgrave).

Varukorg

Totalt 0