Kinas ekonomiska utveckling
Bild: Fideli Sundqvist

Kinas ekonomiska utveckling

Hur mår egentligen Kinas ekonomi? Kan Kina ersätta sitt exportberoende med mer inhemsk konsumtion? Hur kan man förstå Kinas integration i den globala ekonomin?

Dessa och många fler frågor diskuterades på ett öppet seminarium med utgångspunkt i rapporten Kinas ekonomiska utveckling av Tommy Shih, Fredrik Sjöholm och Björn Cappelin.   

Rapporten publicerades i juni 2023 av Nationellt kunskapscentrum om Kina och kan läsas här: https://kinacentrum.se/publikationer/kinas-ekonomiska-utveckling/  

I rapporten ger författarna en fördjupad bild av Kinas ekonomiska tillväxt, inkomstfördelning, skuldsättningsnivå och demografi. Vidare redogörs för Kinas integration i världsekonomin under de senaste trettio åren, en utveckling som gett Kina en starkare geopolitisk ställning.  

Under seminariet berättade författarna om sin rapport och delade med sig av sina kunskaper om de faktorer som påverkar Kinas ekonomiska utveckling.  

Presentationen följdes av en frågestund och öppen diskussion. 

Talare:  

Tommy Shih 
Tommy Shih är docent i företagsekonomi vid Lunds universitet. 

Fredrik Sjöholm 
Fredrik Sjöholm är professor och vd vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). 

Björn Cappelin 
Björn Cappelin är nationell samordnare för Kina på Nationella säkerhetsrådets kansli, tidigare biträdande chef vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.  

Moderator:  

Helena Löfgren
Helena Löfgren är analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.

Varukorg

Totalt 0