Bakom rubriken: Halvtid för globala målen
Bild: TT

Bakom rubriken: Halvtid för globala målen

Vad kan vi förvänta oss efter halvtidsavstämningen? Hur stort är engagemanget inför de kommande åren och hur kritisk blir finansieringen? I det här seminariet direkt efter toppmötet summerar vi vad som framkommit och diskuterar hur de underliggande ekonomiska och politiska förutsättningarna samt målens uppbyggnad påverkar möjligheten att nå framgång. 

Toppmötet för de globala målen under FN:s generalförsamling äger rum 18-19 september. Mötet samlar världens ledare för att påskynda arbetet mot Agenda 2030 och uppfyllandet av dess 17 globala mål, till exempel att utrota extrem fattigdom och säkra miljön för hela mänskligheten. Mötet markerar också att halva tiden har gått för att uppnå målen till 2030. Hittills har dock arbetet gått långsammare än planerat, inte minst efter de senaste årens kriser, där både konflikter och pandemin har lett till bakslag. Många av målen ligger efter, har avstannat eller till och med gått bakåt.

 

Deltagare:

Victoria Veres, Journalist och nationalekonom inriktad på utvecklingsekonomi, associerad medarbetare vid Utrikespolitiska institutet.

Victor Galaz, Biträdande professor vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet.

 

Anmälan sker via Etnografiska museet här.

Bakom rubriken är en samtalsserie om det som finns bakom nyhetsrubrikerna i aktuella händelser och görs i samarbete med Utrikespolitiska institutet.

Välkommen!

Varukorg

Totalt 0