Svensk-finska perspektiv på nordiskt samarbete
Henrik Montgomery / SCANPIX /

Svensk-finska perspektiv på nordiskt samarbete

Utrikesutskottet tillsammans med Utrikespolitiska institutet (UI) bjuder in till ett offentligt panelsamtal med företrädare för de finska och svenska utrikesutskotten och experter om det svensk-finska perspektiv på nordiskt samarbete inom utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik mot bakgrund av Rysslands agerande och utveckling.

Alltmedan Ryssland fortsätter sitt anfallskrig mot Ukraina pågår flera parallella initiativ för nordiskt samarbete inom utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik där både Östersjön och Arktis står i fokus. Vilka perspektiv har Sverige respektive Finland på det nordiska samarbetsmöjligheterna och vilka svensk-finska samarbeten finns och utvecklas?

Talare:

Aron Emilsson (SD), ordförande utrikesutskottet

Kimmo Kiljunen (SDP), ordförande finska utrikesutskottet

Morgan Johansson (S), vice ordförande utrikesutskottet

Jarmo Lindberg (Kok), ledamot i finska utrikesutskottet

Joel Linnainmäki, Research Fellow Utrikespolitiska institutet i Finland (FIIA)

Björn Fägersten, seniorforskare, Utrikespolitiska institutet (UI)

Panelsamtalet modereras av Jakob Hallgren, Direktör Utrikespolitiska institutet (UI)

Evenemanget sker på engelska. 

Välkommen!


Föranmälan är stängd. 

Övriga som inte är föranmälda är välkomna till åhörarläktaren. Obs! Begränsat antal platser. Läktaren är inte tillgänglighetsanpassad.

Samtliga besökare till riksdagen ska ta med giltig ID-handling, om möjligt undvika större resväskor och komma i god tid för säkerhetskontroll.

Hitta till riksdagen >

Behandling av personuppgifter

I samband med det offentliga sammanträdet behandlas personuppgifter för utskick av inbjudningar, att ta emot anmälningar, att upprätta och skicka ut deltagarförteckningar, att dokumentera det offentliga sammanträdet/seminariet och att sprida dokumentation av det offentliga sammanträdet/seminariet. Det kan förekomma fotografering, filmning, ljudupptagning samt nedteckning av det som sägs. Materialet kan komma att användas för att sprida information om utrikesutskottets arbete både internt och externt, t.ex. på riksdagens webbplatser. Material som arkiveras blir en allmän handling och bevaras för all framtid.

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Rättslig grund för behandlingen är allmänt intresse. Registrerade kan begära tillgång till och rättelse eller radering av de personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandling. En begäran skickas till registrator vid Riksdagsförvaltningen, e-post registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud nås på e-post dataskyddsombud@riksdagen.se Integritetsskyddsmyndigheten har tillsyn över Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter, och du kan vända dig dit om du har klagomål på Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter.



Varukorg

Totalt 0