Kriget i Ukraina: Omvärldens reaktioner

Kriget i Ukraina: Omvärldens reaktioner

UI samlade sin expertis för att belysa situationen i Ukraina och se på de internationella reaktionerna av invasionen.

Den 24 februari inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina. Omvärlden reagerade med chock. EU och andra västländer trappade upp sina ekonomiska sanktioner mot Ryssland, och beslut om att stoppa eller kraftigt minska olje- och gasleveranser har fattats av USA, Storbritannien och EU. Ett stort antal internationella företag pausar eller upphör med sin verksamhet i landet. 

Vad händer i Ukraina och hur har resten av världen reagerat? Vad har varit Afrikas reaktioner på kriget? Vilken position har Turkiet och Japan intagit? Vad säger sanktionerna om västvärldens enighet, och vad betyder begreppen territoriell integritet och suveränitet efter detta? Kommer Ryssland nu att öka sina handelsförbindelser österut för att kompensera för sanktionerna, och förstärker detta trenden mot en alltmer antagonistisk världsordning? Var finns ljusglimtarna i detta oroväckande världsläge?

Talare:
Viking Bohman, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina på UI
Görrel Espelund, associerad redaktör till UI
Björn Fägersten, seniorforskare och chef för UI:s Europaprogram
Jan Hallenberg, forskningsledare på UI
Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet och associerad forskare vid UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram
Fredrik Löjdquist, chef över Centrum för Östeuropastudier på UI
Åsa Malmström Rognes, chef för UI:s Asienprogram

Seminariet modererades av Jakob Hallgren, direktör på UI. 

Lyssna på seminariet här:

Varukorg

Totalt 0