Bakom rubriken: EUs gröna giv

Bakom rubriken: EUs gröna giv

Den 11 december 2019 presenterade Europakommissionens ordförande Ursula von der Leyen en handlingsplan för hur EU ska uppnå klimatneutralitet till år 2050. Planen, som kallas den europeiska gröna given (eller ”The European Green Deal”), är ett ramverk av lagar, strategier och mål för hur unionen på ett rättvist sätt ska ställa om till en hållbar ekonomi och bevara biologisk mångfald och naturområden.

Den gröna given aktualiserar många frågeställningar om EUs handel, finansiering och protektionism. Hur ska omställningen gå till i praktiken? Är målet att vara koldioxidneutralt 2050 tillräckligt ambitiöst? Vad innebär planen för Sverige? Vilka är fördelarna och nackdelarna med så kallade ”klimattullar”?

Ett föredrag av Marie-Louise Kristola, klimatkorrespondent på Sveriges Radio. Samtalet modererades av Utrikespolitiska institutets Sofie Berglund.

Bakom rubriken är en samtalsserie UI anordnar tillsammans med Världskulturmuseerna om det som finns bakom nyhetsrubrikerna i aktuella händelser.

 

Varukorg

Totalt 0