Desinformation, propaganda och näthat – hur påverkas det offentliga samtalet?

Desinformation, propaganda och näthat – hur påverkas det offentliga samtalet?

Hur kan det demokratiska samtalet värnas i tider av så kallade trollfabriker och statligt sanktionerade påverkanskampanjer? Utrikespolitiska institutet och Medieinstitutet Fojo anordnade ett seminarium om förutsättningarna för en av demokratins grundbultar.

Filmer som refereras till under seminariet går att se här och här. 

I digitaliseringens tidevarv är journalister mer utsatta för olika former av påverkansförsök än någonsin tidigare. Hur påverkas den demokratiska samhällsmodellen av tongångarna på internet? Kan och vågar journalister berätta att de påverkas av hat, hot och desinformation? Är akademiker utsatta för samma fenomen? Håller internet på att förvandlas till en verbal våldsarena och är reglering av de mäktiga sociala medieföretagen rätt väg att gå för att få bukt med hot och hat?

I samband med seminariet lanserade Medieinstitutet Fojo en pilotstudie som undersöker hur propaganda, påverkansoperationer och näthat mot framför allt kvinnliga journalister påverkar förutsättningarna för fri och oberoende journalistik.

Panel:

Christer Pettersson, redaktör och huvudförfattare av pilotstudien, Medieinstitutet Fojo
Kersti Forsberg, Verksamhetschef, Medieinstitutet Fojo
Lena Karlsson, redaktör för Världspolitikens dagsfrågor och medförfattare till pilotstudien, Utrikespolitiska institutet
Martin Kragh, programchef Ryssland- och Eurasienprogrammet, Utrikespolitiska institutet

Samtalet modererades av Marika Griehsel, projektledare för pilotstudien, Medieinstitutet Fojo


logo-ui-sv.png Fojo use.png

Varukorg

Totalt 0