Gymnasiedag: Sida och Sveriges utvecklingssamarbete

Gymnasiedag: Sida och Sveriges utvecklingssamarbete

Anders Rönquist, Sida, förläser om Sida och Sveriges utvecklingssamarbete med FN, Världsbanken och EU, under UI:s gymnasiedag den 27 november, 2018.

Utrikespolitiska institutet (UI) anordnar halvdagar för grupper av gymnasister som är speciellt intresserade av utrikespolitik. Under dagen beskriver och förklarar vi komplicerade konflikter i världen och tittar närmare på hur Sveriges arbete med internationellt utvecklingsarbete ser ut.

Under dagen beskriver och förklarar vi komplicerade konflikter i världen och tittar närmare på hur Sveriges arbete med internationellt utvecklingsarbete ser ut. Målet är att öka förståelsen och intresset för de förutsättningar som gäller för aktörers och staters agerande.

Gymnasiedagarna arrangeras i samarbete med Sida.

Varukorg

Totalt 0