UI podden i Almedalen: Betydelsen av Brexit för små länder
Foto: Flickr/Creative commons

UI podden i Almedalen: Betydelsen av Brexit för små länder

Vad innebär Brexit för små länder såsom Sveriges möjligheter att påverka i det Europeiska samarbetet, och hur utnyttjar små länder förhandlingarna inför Brexit för att främja sina intressen?

Storbritanniens val att lämna den europeiska unionen rubbar balansen bland de kvarvarande medlemmarna. Detta gäller i synnerhet små länder som är i stort behov av allianser för att påverka EU:s utveckling. Hur påverkas de små länderna i Norden som samarbetat mycket med Storbritannien och ofta haft gemensamma intressen i fråga om frihandel, den inre marknadens utveckling och utrikespolitikens utformning? Och hur påverkas balansen mellan Eurozonen och EU-länderna som inte använder den gemensamma valutan när Storbritannien kliver av? Lyssna på samtalet här!

Talare:

Karin Enström, moderat riksdagsledamot och försvarsminister 2012-2014.

Nina Fellman,  Minister Ålands landskapsregering med ansvarar för kansli-, kommun-, integrations- och bostadsfrågor. Nordisk samarbetsminister och ansvarar för nordiska- och EU-frågor

Silja Borgarsdóttir Sandelin, vice ordförande för Svenska folkpartiet i Finland

Björn Fägersten, programchef och seniorforskare, UI

Seminariet anordnades i samarbete med Hanaholmen och Ålands landskapsregering, och modererades av Ylva Pettersson, programsamordnare på UI.

 

Varukorg

Totalt 0