Från ångest till kraft – unga som aktörer i klimatarbetet

Från ångest till kraft – unga som aktörer i klimatarbetet

I december 2018 samlas beslutsfattare från hela världen i Katowice, Polen för COP24 med ambitionen att fastställa reglerna för implementeringen av Parisavtalet. Mot bakgrund av IPCC:s 1,5 gradersrapport och de begränsade framstegen i de förberedande mötena i Bonn och Bangkok tidigare i år är det mycket som står på spel.

Klimatarbetet kräver ett generationsöverskridande synsätt med ett aktivt engagemang från alla delar av samhället. Det politiska arbetet för att rädda klimatet förutsätter att unga ges inflytande i beslutsfattandet. Tydligare former krävs för att göra deras röster hörda och för att ta vara på deras engagemang. 

Hur kan unga personer bli inkluderade i klimatpolitiska processer? Hur kan de på ett effektivt sätt använda sin energi och styrka för att nå resultat?

Välkommen till ett seminarium där Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund inleder samtalet, följt av en panel som diskuterar kunskap och verktyg som kan påverka klimatarbetet.

Talare:
Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

Panel:
Karolina Eklöw,  Forskningsassistent, SIPRI och styrelseledamot PUSH Sverige samt Global Shapers Stockholm
Matilda Axelson, Doktorand inom Industriell innovation och fossilfria affärsmodeller, Institute for European Studies (IES) vid Vrije Universiteit Brussel (via länk)
Anna Axelsson, Policyrådgivare Klimat, Diakonia

Moderator:
Noura Berrouba, Styrelseledamot European Youth Parliament (EYP) och LSU- Sveriges Ungdomsorganisationer, ledamot i det rådgivande organet till Forum för miljösmart konsumtion, Vice ordförande Global Shaper Stockholm

 

Detta seminarium genomförs med stöd av Sida genom Forum Syd.

Varukorg

Totalt 0