Finland, Sverige och det europeiska säkerhetssamarbetet

Finland, Sverige och det europeiska säkerhetssamarbetet

Utrikespolitiska institutet (UI) och Finlands ambassad bjöd in till ett seminarium om säkerhetspolitiskt samarbete inom EU och Finlands och Sveriges intressen.

Inom EU pågår för närvarande ett arbete med att stärka upp säkerhetspolitiska verktyg och ambitioner. Sverige och Finland har efter drygt 20 års medlemskap haft gemensamma intressen – men också olika perspektiv – på detta område. Hur ser länderna idag på EU som en arena och aktör inom säkerhetspolitiken?

Välkomstord av ambassadör Matti Anttonen

Key note av Esa Pulkkinen, Generallöjtnant och chef för EU:s militärstab, EUMS

 

Finska och svenska vägval:   

Teija Tiilikainen, Direktör för Finlands Utrikespolitiska institut, FIIA   

Björn Fägersten, Seniorforskare och chef för UI:s Europaprogram

 

Europeiskt försvarssamarbete ur ett nordiskt perspektiv:   

Helena Partanen, Vice-avdelningschef, Finlands försvarsministerium   

Jan Salestrand, Statssekreterare, Sveriges försvarsdepartement

 

Vägen framåt för Finland och Sverige inom Europeiska unionen:   

Anne Sipiläinen, Understatssekreterare vid Finlands utrikesministerium   

Julius Liljeström, Enhetschef, Sveriges utrikesdepartement  

 

Slutord av UI:s direktör Mats Karlsson

Seminariet modererades av Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert och moderator.

Varukorg

Totalt 0