Krig och fred i delade städer

Krig och fred i delade städer

Den 15 november 2016 organiserade Utrikespolitiska institutet ett seminarium som diskuterade den nya forskningen om ”urbant fredsbyggande”. I allt högre grad tycks krig och konflikt vara urbana fenomen. Det är i städerna som dagens väpnade konflikter till stor del utspelar sig.

I staden utgörs fronten av gator, våldsamma handlingar utspelar sig på torg, grannar blir fiender och terroristattacker slår sönder vardagen. Vår tids identitetsbaserade konflikter rör sig ofta kring kontroll av symboliskt laddade städer. När fred ska byggas blir därför frågan om vem som ska få makt över staden central. En kortsiktig lösning är att bygga murar som delar staden mitt itu.

Samtidigt kan staden och det urbana ha ett positivt inflytande. Den erbjuder ett kosmopolitiskt rum där fred, demokrati och tolerans kan utvecklas, och där identiteter bortom de snävt etniskt definierade blir en möjlighet. Mer än hälften av världens befolkning bor idag i städer och en fördjupad förståelse av den urbana miljön är därför en viktig nyckel till framgångsrikt fredsbyggande.

Tre städer stod i fokus för seminariet: Sarajevo, Jerusalem och Nairobi, med fokus på Kibera. De har alla erfarenhet av olika former av våld och konflikt och genomkorsas av synliga och osynliga gränser. Hur hanteras konflikter i dessa städer?

Talare:

Annika Björkdahl, professor vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 

Johanna Mannergren Selimovic, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. 

Kristine Höglund, professor vid  institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. 

Seminariet modererades av Niklas Bremberg, forskare vid Utrikespolitiska institutet. 

Detta seminarium är helt eller delvis finansierat av Sida (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete). Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande den enskilde talarens.

Varukorg

Totalt 0