Korruption - mer än girighet

Korruption - mer än girighet

Den 15 juni 2016 arrangerade Utrikespolitiska institutet (UI) ett seminarium om korruptionens utbredning i de forna Sovjetstaterna. Hur fungerar korruptionen? Hur bör svenskt bistånd och svenska företag förhålla sig till korruptionen i regionen? Vad krävs för att minska den?

Korruption försvårar fattigdomsbekämpning, undergräver demokrati och håller tillbaka ekonomisk tillväxt och investeringar. Det handlar om allt från småsummor som statstjänstemän får för att skriva under ett dokument till de enorma belopp som de läckta Panamadokumenten avslöjade att framträdande politiker, företag och banker lyckats undanhålla från de egna ländernas myndigheter. Men samtidigt handlar korruption om mer än girighet; när korruptionen genomsyrar hela samhället fungerar den ofta som ett informellt sätt att styra länderna politiskt. 

Talare:
Johan Engvall, forskare vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram, och författare till "Makt till salu - Om korruption i det forna Sovjetunionen", Världspolitikens Dagsfrågor nummer 6 2016. 

Ingrid Tersman, Sveriges ambassadör till Azerbajdzjan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.

Moderator: Mats Karlsson, direktör vid UI.

Seminariet är helt eller delvis finansierat av Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som har framförs. 

Varukorg

Totalt 0