Iran - hot eller hopp?

Iran - hot eller hopp?

Den 2 maj 2016 bjöd Utrikespolitiska institutet (UI) in till ett seminarium om Iran, som efter att kärnteknikavtalet trädde i kraft i januari sakta men säkert börjat släppas in i den globala gemenskapen.

I och med att sanktionerna har hävts har den iranska marknaden öppnats för utländska investerare. När västländernas ekonomiska intressen i landet ökar befarar iranska regimkritiker att kraven på respekt för mänskliga rättigheter kommer att tonas ned. Under vårens båda val till parlamentet respektive Expertförsamlingen, som utser landets Högste ledare, gick reformistiska grupper starkt fram.

Iran spelar dessutom en viktig säkerhetspolitisk roll i regionen, och landet söker värna sina politiska och ibland religiöst motiverade intressen i Syrienkriget. Iran är också en viktig aktör i konflikterna i Irak samtidigt som den infekterade konflikten med Saudiarabien fortfarande pågår.

Hur påverkar sanktionslättnaderna möjligheten för Iran att demokratiseras? Hur påverkar inrikespolitiska drivkrafter Irans utrikespolitik? Är en lösning på Syrienkriget möjlig utan Iran? Hur påverkar Irans självbild dess ageranden?

Talare:
Per Jönsson, Mellanösternanalytiker, UI.
Agneta Ramberg, Utrikeskommentator, Sveriges Radio.

Seminariet modererades av Mats Karlsson, direktör, UI.

Varukorg

Totalt 0